Nieuws

04 oktober 2016 WOZ waarde

In HR 3 april 2015 (FBN 2015, nr 41) is voor de Wet IB 2001 bepaald dat de WOZ-waarde die in artikel 17a UBIB is voorgeschreven bij verhuurde woningen niet geldt als “vast komt te staan dat de uit die stapeling voortvloeiende waardering van verhuurde woningen in betekenende mate, dat wil zeggen voor 10 percent of meer, hoger is dan de werkelijke waarde daarvan”.

lees meer over WOZ waarde

10 juli 2015 Alimentatie bij einde samenwoning

Volgens de staatssecretaris is alimentatie tussen voormalige samenwoners aftrekbaar voor de inkomstenbelasting voor zover sprake is van in rechte vorderbare periodieke uitkeringen die berusten op een dringende morele verplichting ex artikel 6.3 lid 1 letter f Wet IB 2001. De belastbaarheid bij de ontvanger is geregeld in artikel 3.101 lid 1 letter c Wet IB 2001.

lees meer over Alimentatie bij einde samenwoning

01 juni 2015 Erfgenamen beter beschermd

Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) wil erfgenamen beter beschermen tegen nalatenschapsschulden. Door een wijziging van het erfrecht kan een erfgenaam zijn privévermogen straks beter beschermen tegen een onverwachte schuld van de erflater. Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat naar de Tweede Kamer is gestuurd.

lees meer over Erfgenamen beter beschermd

Inschrijven nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief, door hieronder uw gegevens achter te laten.